Kvíz

Kterou z uvedených knih Martínek nenapsal?

Špatná odpověď
Správná odpověď
Špatná odpověď

Kde se narodil Vojtěch Martínek?

Správná odpověď
Špatná odpověď
Špatná odpověď

Která z knih Vojtěcha Martínka byla zfilmována?

Špatná odpověď
Správná odpověď
Špatná odpověď

Které profesi se Martínek nikdy nevěnoval?

Špatná odpověď
Správná odpověď
Špatná odpověď

Ve větě „Jako by v tom byla trutina přimíchána!“ odhadněte výraz „trutina“.

Správná odpověď
Špatná odpověď
Špatná odpověď

Ve kterém spolku nebyl Vojtěch Martínek členem?

Špatná odpověď
Špatná odpověď
Správná odpověď

Jaké řemeslo provozoval otec Vojtěcha Martínka?

Správná odpověď
Špatná odpověď
Špatná odpověď

Která informace o životě Vojtěcha Martínka není pravdivá?

Špatná odpověď
Špatná odpověď
Správná odpověď

Pokračujte následující rubrikou: Odkazy a další zdroje

O projektu

Portál vznikl u příležitosti 60. výročí úmrtí Vojtěcha Martínka, a to ve spolupráci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Obrazový materiál poskytlo především Slezské zemské muzeum, Památník Petra Bezruče v Opavě (fond Vojtěch Martínek).

Koordinace a koncepce projektu: Monika Oravová
Redakce: Jakub Ivánek, Monika Oravová
Autoři textů: Jakub Ivánek (JI), Jan Malura (JM), Lukáš Pěchula (LP), Roman Polách (RP), Petr Lexa Přendík (PLP), Svatava Urbanová (SU)

Portál vznikl v rámci projektu Deset tváří Vojtěcha Martínka, který finančně podpořilo Statutární město Ostrava a Ministerstvo kultury ČR.