Pro školy

Pro potřeby středních i vysokých škol jsme připravili několik pracovních listů, které jsou k dispozici k volnému stažení. Správné odpovědi si mohou učitelé vyžádat na adrese portalvm@svkos.cz. Žádost musí být odeslána z pracovního e-mailu učitele s uvedením názvu příslušné školy.

Ukázková lekce o Vojtěchu Martínkovi

Lekce je připravena pro dvouhodinovou výuku (2 x 45 min.). Pro využití v jedné vyučovací hodině (45 min.) možno vybrat pouze část o autorovi obecně, nebo pouze o trilogii Černá země. Lekci připravil Lukáš Pěchula z 1st International School of Ostrava.

Pracovní list ve formátu pdf  Pracovní list ve formátu docx

Na pomezí mezi literaturou a historií 

Pracovní list „Dokumenty ze života Vojtěcha Martínka“ (vhodné při kombinaci výuky české literatury a dějepisu)

Pracovní list ve formátu pdf  Pracovní list ve formátu docx

Dílčí pracovní listy (např. pro samostatnou práci studentů)

Pracovní list k trilogii Černá země

Pracovní list ve formátu pdf  Pracovní list ve formátu docx

Pracovní list k trilogii Kamenný řád

Pracovní list ve formátu pdf  Pracovní list ve formátu docx

Pracovní list k románu Stavy rachotí

Pracovní list ve formátu pdf  Pracovní list ve formátu docx

Pokračujte následující rubrikou: Ke stažení

O projektu

Portál vznikl u příležitosti 60. výročí úmrtí Vojtěcha Martínka, a to ve spolupráci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Obrazový materiál poskytlo především Slezské zemské muzeum, Památník Petra Bezruče v Opavě (fond Vojtěch Martínek).

Koordinace a koncepce projektu: Monika Oravová
Redakce: Jakub Ivánek, Monika Oravová
Autoři textů: Jakub Ivánek (JI), Jan Malura (JM), Lukáš Pěchula (LP), Roman Polách (RP), Petr Lexa Přendík (PLP), Svatava Urbanová (SU)

Portál vznikl v rámci projektu Deset tváří Vojtěcha Martínka, který finančně podpořilo Statutární město Ostrava a Ministerstvo kultury ČR.