Památník Petra Bezruče

Památník Petra Bezruče

Jeden z expozičních areálů Slezského zemského muzea v Opavě, který vznikl na místě rodného domu básníka Petra Bezruče (dnes Ostrožná 11/35), a zároveň literárněvědné pracoviště muzea pečujícím o Literární archiv. V tomto svém druhém poslání se zaměřuje na získávání, uchovávání a zpracovávání pozůstalostí literárních osobností českého Slezska a severní Moravy.

Osobní fond Vojtěcha Martínka (fond 2A) představuje po Bezručovi druhý rozsahem největší fond Literárního archivu. Zhruba polovina pozůstalosti je darem vdovy Otilie Martínkové (předána 19. 11. 1962), velká část korespondence však byla získávána až následně výkupem od soukromých vlastníků a z antikvariátů. Dnes obsahuje fond 87 kartonů a tvoří ho převážně korespondence. Dále obsahuje fotografie, pamětní knihy, osobní doklady, rukopisy některých básnických sbírek, kalendáře a ojediněle dochované deníky. Martínkovy dopisy však nacházíme i v jiných autorských pozůstalostech uložených v Památníku Petra Bezruče (např. ve fondech Františka Sokola Tůmy či Petra Bezruče).

Památník Petra Bezruče po přestavbě v roce 1967
Památník Petra Bezruče po přestavbě v roce 1967 (Slezské zemské muzeum v Opavě, Památník Petra Bezruče)
Památník Petra Bezruče po přestavbě v roce 1967
Památník Petra Bezruče po přestavbě v roce 1967 (Slezské zemské muzeum v Opavě, Památník Petra Bezruče)

 

 

 

 

 

O projektu

Portál vznikl u příležitosti 60. výročí úmrtí Vojtěcha Martínka, a to ve spolupráci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Obrazový materiál poskytlo především Slezské zemské muzeum, Památník Petra Bezruče v Opavě (fond Vojtěch Martínek).

Koordinace a koncepce projektu: Monika Oravová
Redakce: Jakub Ivánek, Monika Oravová
Autoři textů: Jakub Ivánek (JI), Jan Malura (JM), Lukáš Pěchula (LP), Roman Polách (RP), Petr Lexa Přendík (PLP), Svatava Urbanová (SU)

Portál vznikl v rámci projektu Deset tváří Vojtěcha Martínka, který finančně podpořilo Statutární město Ostrava a Ministerstvo kultury ČR.