Hukvaldy

Hukvaldy (něm. Hochwald, okr. Frýdek-Místek)

Obec a hrad v podhůří Beskyd, centrum někdejšího hukvaldského panství, rozkládajícího se v severovýchodním cípu Moravy. Počátky hradu Hukvaldy jsou spojeny s rodem Hückeswagenů, ještě ve 13. století však přešly do majetku olomouckého biskupství, jemuž patřily s přestávkami až do 20. století. Obec Hukvaldy vyrostla v podhradí teprve na počátku 18. století (vydělením ze Sklenova, zmiňovaného již roku 1294).

Hukvaldské panství je dějištěm většiny historických povídek ze souboru Větévky jalovcové (1941). Přímo do okolí Hukvald a sousedních Rychaltic, k nimž byly Hukvaldy přifařeny (kraj označován jako Hůrky, čímž se míní jistě Palkovické, místně nazývané Palkovské hůrky), je lokalizována Romance o ženě čarodějné. Hukvaldský hrad se objeví (ač spíš okrajově) i v dalším příběhu z tohoto souboru – Kronice příkladné a utěšené o Chvalovi ze Suchých Hůrek.

Pátá brána hradu Hukvaldy a část gotického paláce, pohlednice z 50. let 20. století (soukromá sbírka)
Letecký pohled na Hukvaldy s hradem a Palkovskými hůrkami v pozadí (foto JI)

O projektu

Portál vznikl u příležitosti 60. výročí úmrtí Vojtěcha Martínka, a to ve spolupráci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Obrazový materiál poskytlo především Slezské zemské muzeum, Památník Petra Bezruče v Opavě (fond Vojtěch Martínek).

Koordinace a koncepce projektu: Monika Oravová
Redakce: Jakub Ivánek, Monika Oravová
Autoři textů: Jakub Ivánek (JI), Jan Malura (JM), Lukáš Pěchula (LP), Roman Polách (RP), Petr Lexa Přendík (PLP), Svatava Urbanová (SU)

Portál vznikl v rámci projektu Deset tváří Vojtěcha Martínka, který finančně podpořilo Statutární město Ostrava a Ministerstvo kultury ČR.