Jablunkov

Jablunkov (pol. Jabłonków, něm. Jablunkau, okr. Frýdek-Místek)

Město na soutoku řek Olzy (Olše) a Lomné poblíž hranice českého Slezska se Slovenskem. Již od středověku vedla Jablunkovským průsmykem tzv. měděná cesta ze Slezska na Slovensko. Město mělo tedy primárně obchodní význam, ale později se tu rozšířila rovněž textilní řemesla (soukenictví, tkalcovství).

Náměstí v Jablunkově na pohlednici z přelomu 19./20. století (soukromá sbírka)

Jablunkov se mihne v Martínkově románu Stavy rachotí jako místo, kudy soukeníci Kristián a Vašica putují do Uher obchodovat se suknem. všímají si zejména zdejší „polské“ mluvy a odlišnosti kroje:

Z náhodných hovorů, které se ozvaly vedle plachty, z výkřiků na cestě a od chalup lichotně a šišlavě se pomazlila polština. Kristiánovi se zdála velmi směšnou – nelichotí se tak malé děti?
Roztáhlé dědiny s chalupami u cest se krčily v stříbřité mlze. Zastavili se v městě, na rynku bylo hodně lidí v prazvláštním ústroji a s divnými klobouky na hlavách, výkřiky prodávajících a smlouvání venkovských kupců se točily kolem nich… Vašica se prodíral lidským chumlem a za chvilku už bylo slyšet jeho smích… ale brzy se vrátil a rukama kýval k odchodu: „Pojeděmy dale ešče paru dni… na takovym jarmaku bysmy malo zbohatli…“ (…)
Na obzoru se modravě rýsovaly hory, občas lesy sestupovaly až k cestě a dýchaly přísný chlad, tam zase jehličnaté stromy probodávaly nízkou oblohu a šedé oblaky se na haluze přitlačovaly. Vašica mluvil o Jablunkovu a vzpomínal na jakousi kratochvilnou příhodu, kterou v starobylých uličkách zažil…
(Stavy rachotí 1955, s. 156–157)

 

O projektu

Portál vznikl u příležitosti 60. výročí úmrtí Vojtěcha Martínka, a to ve spolupráci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Obrazový materiál poskytlo především Slezské zemské muzeum, Památník Petra Bezruče v Opavě (fond Vojtěch Martínek).

Koordinace a koncepce projektu: Monika Oravová
Redakce: Jakub Ivánek, Monika Oravová
Autoři textů: Jakub Ivánek (JI), Jan Malura (JM), Lukáš Pěchula (LP), Roman Polách (RP), Petr Lexa Přendík (PLP), Svatava Urbanová (SU)

Portál vznikl v rámci projektu Deset tváří Vojtěcha Martínka, který finančně podpořilo Statutární město Ostrava a Ministerstvo kultury ČR.