Až na dno

O knize

Až na dno. Praha: Melantrich, 1937. 220 s.
(další vydání: 1936 jako románová příloha Moravskoslezského deníku, Praha 1948)

Až na dno – vyd. 1937

Román vznikl rozšířením starší Martínkovy povídky Proud z roku 1910, která vyšla v souboru Pluh života (1911). Již tam šlo o tragický příběh neobyčejně silné venkovské dívky, která se však dostane do konfliktu s neodbytným, násilnickým nápadníkem, jenž je završen dvojím neštěstím. V pozdějším, románovém zpracování, pro nějž byl příběh rozšířen a stylisticky proměněn (včetně převedení přímých řečí postav do dialektu), došlo k dalšímu rozvinutí příběhu dcery hostinského Anežky (Nežky) Petrákové (provdané Ondruškové). Ta pod tíhou událostí, jež krutě poznamenaly její život, odchází i s rodiči a dítětem-pohrobkem z rodné vesnice do podhůří Beskyd. Ani tam však nenachází vytoužený klid. Propadá povídačkám o zlých silách, jimiž se zemřelí mstí za spáchané křivdy, a nakonec pod jejich tíhou i vlivem iracionální víry v léčitelské schopnosti božců (lidových léčitelů-čarodějů) ohrozí život vlastního dítěte.

Kniha je dobrou ukázkou Martínkovy svébytné práce s dějovou linií, která je vystavěna na nečekaných zvratech i tematických vybočeních. Silněji je přítomna i psychologizace, které napomáhá pro autora typické střídání dějových pasáží s přímou řečí a pasáží vypravěče, v nichž se realizuje nepřímá řeč postav, proud jejich myšlenek, jejich představy, obavy apod. Ve druhé části knihy se setkáme hojně s působivým krajinopisem a rozvíjeno je rovněž ekologické hledisko: hory dávají dřevěný chléb, ale to člověk vlastně lesy nekřesťansky rabuje – a lesy se mstí (vyd. 1937, s. 180–181).

 

Ukázka z knihy

Počátkem listopadu se život v hospodě od základu změnil. Našel se kupec, člověk už starší, který byl z několika stran chválen a doporučován. Nemluvil mnoho, v slovech jeho byla ještě tíha dlouhého lopocení, a nabízel bez dlouhého smlouvání, že zaplatí třetinu kupní ceny hotově a zbytek bude splácet po částkách. Petrák se na chvíli zarazil a když Nežka mlčky kývla, stiskl kupci ruku (…) Potom přišel jakýsi známý a mezi lhostejnými příhodami vypravoval, že je na prodej nevelké hospodářstvíčko až v podhoří. Seděl na něm podivín a samotář a když zemřel, přihlásila se o dědictví vzdálená příbuzná, hospodyně neduživého stařečka z Brna, Vídně nebo bůhví odkud. Co by ta si počala s chalupou a kouskem polí? Otřásla se při myšlence, že by se měla někdy zahrabat do samoty, pod protáhlou horu, jejíž les se dívá až do oken. A proto: prodat, prodat!

Nežka se dala s otcem v ta místa zavézt, ač cestou neobyčejně trpěla (…)

Nežka pomalu obcházela stavení, trochu zanedbané a zčernalé, ale pořád důkladné. Otevřela jizbu, dosti ztemnělou, zastíněnou kopcem, prohlížela komoru i těsnou kuchyňku, všimla si prázdných chlévů. Stranou k hospodářství se přitlačila zahrádka; uvadlé trsy trávy se prodíraly z tenkých sněhových pásů.

Nežka nemluvila. Šla těžce, oči její klouzaly z předmětu na předmět. Zde tedy by měla začít nanovo žít? Je zde smutno, nevyhneš se pohledu hory, ať jdeš z kterékoli strany. A ona byla zvyklá rovině, urovnaným chalupám, rozběhlým pruhům polí. Ale zde bude ticho a samota, zvědavé oči nebudou bít do oken. Sousedé jsou rozptýleni po kopcích a po křivolakých úvalech, mají dost starostí o svou dlaň země a svůj černý krajíc; jak by se ještě pletli do cizích hořkostí?

Upřela oči na otce. Ten byl v povídavé rozprávce se starostou, vyptával se na vzdálenosti, na zimní trampoty, na les, na úrodu. Když ucítil pohled dceřin, rozpačitě pravil: „Tuž jak, Nežko, co bys řekla na to?“ A Nežka řekla jenom přivřenými rty: „Kupimy.“

(vyd. 1937, s. 151–153)

Až na dno – vyd. 1948

Lokality v knize zmíněné

Jak bývá u Martínka zvykem, konkrétní lokality jsou v příběhu pojmenovány zřídka. Na okraj se dočteme o Ostravě a Vítkovicích, které jsou představeny jako místo práce (verk). Krajské město, kde se odehrává soud s hlavní postavou a kde sídlí doktor, není jmenováno vůbec. Krajina, do níž je příběh zasazen, je však jednoznačně vymezena jako prostor mezi řekami Odrou a Ostravicí, sahající až k podhůří Beskyd. Jde tedy o Lašsko, čemuž odpovídá i dialekt v přímé řeči postav. Podhorská krajina druhé části příběhu je na první pohled charakterizována lépe (chalupa stojí pod Zimnou horou, božec žije na pasece mezi Jedlovou kotlinou a Matěřankou), ale zmíněná pomístní jména nejsou na skutečné mapě dohledatelná.

Autor o díle

První popud byl dán, myslím, za jednoho modrého večera, kdy jsme s dvěma kamarády seděli v starosvětské podhorské hospodě; veselý právník vypravoval historky o lidech dalekých i blízkých, mladý učitel, milý a nesmělý hoch, pobožně se díval na hospodského snědou dcerku, silačku, která poslouchala opřena o veřeje. Šprýmy padaly o její síle a nebojácnosti, o tom, že při jedné rvačce vynesla z hospody nejobávanějšího rváče z dědiny, a když jsme se nocí vraceli, viděl jsem pořád její přisnědlou tvář a jasné oči. Potom jsem v letmém hovoru už v Praze slyšel, že se vdala, ale že její muž byl krátce po svatbě zabit v náhodné hospodské rvačce. (…) Příběh byl ovšem vypravován hodně začátečnicky, bylo tam dosti neobratnosti a slohové tvrdosti – a ovšem, jak jinak ani nebylo možno, trpěl malou životní zkušeností. Vrátil jsem se k němu za čtvrt století, přeházel jsem slova i věty, že nezůstal kámen na kameni, a tomu novému znění dal také nové jméno: „Až na dno“. Ale nakladatelská firma, kde román v novém znění měl vyjít, namítala, že rozsah je skrovný na knížku, a přála si, abych osud hrdinky dále rozvíjel i v jejím osamění. Připsal jsem tedy druhou část úplně novou s ústředním motivem lidových pověr, zaříkávání a léčení začarovaného dítěte. Přiznávám se, že první popud k té druhé části vznikl za toulek po hůrkách mezi Chlebovicemi a Hukvaldy. Seděl jsem na stráni, byl jasný a teplý podzimní den a dole v zahrádce u osamělé chalupy mladá maminka radostně vyzdvihovala děťátko v povijanu do slunečního světla. Bylo to něco tak půvabného, když děcko vesele křičelo, že mi ten obraz utkvěl pevně v představách.

(Postavy mých románů 1947, s. 9–10)

 

JI

O projektu

Portál vznikl u příležitosti 60. výročí úmrtí Vojtěcha Martínka, a to ve spolupráci Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Obrazový materiál poskytlo především Slezské zemské muzeum, Památník Petra Bezruče v Opavě (fond Vojtěch Martínek).

Koordinace a koncepce projektu: Monika Oravová
Redakce: Jakub Ivánek, Monika Oravová
Autoři textů: Jakub Ivánek (JI), Jan Malura (JM), Lukáš Pěchula (LP), Roman Polách (RP), Petr Lexa Přendík (PLP), Svatava Urbanová (SU)

Portál vznikl v rámci projektu Deset tváří Vojtěcha Martínka, který finančně podpořilo Statutární město Ostrava a Ministerstvo kultury ČR.

 

 

Pokračováním v používání webu souhlasíte s používáním cookies. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít